Антикорупційне законодавство

Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти корупції від 31.10.2003, ратифікована Законом України від 18.10.2006 № 251-V.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_c16

Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією від 04.11.1999, ратифікована Законом України від 16.03.2005 № 2476- VII. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_102       

Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією від 27.01.1999, ратифікована Законом України від 18.10.2006 № 252- V

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_101

 Додатковий протокол до Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією від 15.05.2003, ратифікований Законом України від 18.10.2006 № 253- V

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_172

Закон України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-VII.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18

Закон України «Про Національне антикорупційне бюро України» від 14.10.2014 № 1698- VII.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1698-18

Закон України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» від 10.11.2015 № 772- VIIІ

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/772-19

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, і внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» від 25.03.2015 № 171

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/171-2015-%D0%BF

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям» від 16.11.2011 № 1195. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1195-2011-%D0%BF

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Деякі питання запобігання корупції в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади» від 05.10.2016 № 803-р.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/803-2016-%D1%80

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Стратегії комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції» від 23.08.2017 № 576-р. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/576-2017-%D1%80

Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції «Про функціонування Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування» від 10.06.2016 № 3 зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15.07.2016 за № 959/29089

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0959-16

Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції «Про затвердження Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення» від 09.02.2018 № 166 зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21.03.2018 за № 345/31797

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0345-18

Наказ Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження Правил етичної поведінки поліцейських» від 09.11.2016 № 1179 зареєстрований в Міністерстві юстиції України 06.12.2016 за № 1576/29706

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1576-16

Наказ Національного агентства України з питань державної служби «Про затвердження Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування» від 05.08.2016 № 158 зареєстрований в Міністерстві юстиції України 31.08.2016 за № 1203/29333

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1203-16