Права жінок

- Конвенція Організації Об'єднаних Націй про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок

- Факультативний протокол до Конвенції про ліквідацію усіх форм дискримінації щодо жінок

- Закон України "Про запобігання та протидію домашньому насильству"

- Конвенція Ради Європи “Про запобігання та протидію насильству щодо жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами”

- Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»

- Державна соціальна програма забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року

- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 05 вересня 2018 року № 634-р “Про затвердження Національного плану дій з виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок до восьмої періодичної доповіді України про виконання Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок на період до 2021 року”