пр. Нахимова, 86, г. Мариуполь, 87517, Украина
тел.: +380 62 951 98 01, факс: +380 62 947 48 15
e-mail:
[email protected]

для запросов СМИ: [email protected]
запросы на получение публичной информации: [email protected]
для электронных обращений граждан: [email protected]
22.01.2018


главная » Верхнее меню » Прием граждан » Электронные обращения

23.03.2013 | 13:22

Роз’яснення щодо звернень громадян які надсилаються з використанням мережі Інтернет

 

28.10.2015 року набрав чинності Закон України « Про внесення змін до Закону України «Про звернення громадян» щодо електронного звернення та електронної петиції».

Відповідно до ст. 5 Закону України «Про звернення громадян» Звернення адресуються органам державної влади і органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форми власності, об’єднанням громадян або посадовим особам, до повноважень яких належить вирішення порушених у зверненнях питань.

Звернення може бути подано окремою особою (індивідуальне) або групою осіб (колективне).

Усне звернення викладається громадянином на особистому прийомі або за допомогою засобів телефонного зв’язку через визначені контактні центри, телефонні "гарячі лінії" та записується (реєструється) посадовою особою.

Письмове звернення надсилається поштою або передається громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства. Письмове звернення також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення).

У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.

Звернення, оформлене без дотримання зазначених вимог, повертається заявнику з відповідними роз’ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його надходження, крім випадків, передбачених частиною першою статті 7 цього Закону.

Звернення про надання безоплатної правової допомоги розглядаються в порядку, встановленому законом, що регулює надання безоплатної правової допомоги".

Звернення, оформлене без дотримання зазначених вимог, повертається заявнику з відповідними роз’ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його надходження.

Як подати звернення до Національної поліції України

Звернення, оформлене відповідно до вимог законодавства, можна подати у робочі дні:

Поштою: пр. Нахімова, 86, м. Маріуполь, 87517

Електронною поштою: gupolice@dn.npu.gov.ua

Форма для подання електронних звернень громадянзавантажити.

Особисто (усно) під час особистого прийому:

пр. Нахімова, 86, м. Маріуполь, 87517 

 

Форма для подання електронних звернень громадян до

Головного управління Національної поліції в Донецькій області

 

Електронне звернення*

Поштова адреса Головного управління Національної поліції в Донецькій області

Головне управління Національної поліції в Донецькій області,

м. Маріуполь, пр. Нахімова, 86, 87517 

Електронна адреса Головного управління Національної поліції в Донецькій області

[email protected]npu.gov.ua

Вид звернення: пропозиція(зауваження), заява (клопотання),

скарга **

 

Особисті дані заявника

П.І.Б

 

Адреса, індекс

(Вказати поштову адресу) 

Електронна адреса

(Вказати e-mail) 

Контактний телефон

(Вказати номер телефону) 

Зміст звернення

 

(Суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги)

Дата

 

Електронна поштова адреса, на яку може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку

 

 

*Примітка: звернення, оформлене без дотримання зазначених вимог, повертається заявнику з відповідними роз’ясненнями

** Під зверненнями громадян слід розуміти викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги, викладені відповідно до вимог статті 3 Закону України «Про звернення громадян».

Пропозиція (зауваження) - звернення громадян, де висловлюються порада, рекомендація щодо діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, посадових осіб, а також висловлюються думки щодо врегулювання суспільних відносин та умов життя громадян, вдосконалення правової основи державного і громадського життя, соціально-культурної та інших сфер діяльності держави і суспільства.

Заява (клопотання) - звернення громадян із проханням про сприяння реалізації закріплених Конституцією та чинним законодавством їх прав та інтересів або повідомлення про порушення чинного законодавства чи недоліки в діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, посадових осіб, а також висловлення думки щодо поліпшення їх діяльності. Клопотання - письмове звернення з проханням про визнання за особою відповідного статусу, прав чи свобод тощо.

Скарга - звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів громадян, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян, посадових осіб.

*** З метою підвищення оперативності та своєчасного реагування поліції на заяви і повідомлення громадян про вчинення кримінальних правопорушень та інші події рекомендується зазначені заяви надсилати безпосередньо до територіальних Головних управлінь Національної поліції або повідомляти про них на спеціальні телефонні лінії «102».

 

 

При использовании материалов сайта ссылка на npu.gov.ua обязательна
версия для печати