пр. Нахімова, 86, м. Маріуполь, 87517, Україна
тел.: +380 62 951 98 01, факс: +380 62 947 48 15
e-mail:
[email protected]

для запитів ЗМІ: [email protected]
запити на отримання публічної інформації: [email protected]
для електронних звернень громадян: [email protected]
11.12.2017Головна » Головне меню » Доступ до публічної інформації » Форма та порядок подання запиту

23.03.2013 | 13:15

Доступ до піблічної інформації

Основні положення

На виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» та Указу Президента України від 05.05.11 № 547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 25.05.11 № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади», якою затверджено примірну форму запиту на інформацію і примірний порядок складення та подання запитів на інформацію.

 

ПОРЯДОК

оформлення та подання запитів на інформацію в усній, письмовій

або іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою)

1. Запит на інформацію подається фізичною, юридичною особою, об’єднаннями громадян без статусу юридичної особи в усній або письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, факсом або телефоном.

2. Запит на інформацію подається у довільній формі.

3. Запит на інформацію повинен містити:

- прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку (якщо такий є);

- загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

- підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

4. Для подання письмового запиту запитувач може використати ФОРМУ, ЯКА НАДАЄТЬСЯ.

5. Запит на інформацію може бути поданий:

- на поштову адресу - 87517, м. Маріуполь, вул. Нахімова, б. 86

- за телефоном - (0629) 47-47-89,

- або на електронну адресу - [email protected]

 

Порядок оскарження рішень розпорядника інформації або його бездіяльності

Згідно з Законом «Про доступ до публічної інформації», відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.

Відповідно до статті 23 Закону «Про доступ до публічної інформації», рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

 

Витяг із Закону України „Про доступ до публічної інформації”

Стаття 22: Відмова та відстрочка в задоволенні запиту на інформацію.

Розпорядник інформації має право відмовити в задоволенні запиту на інформацію в таких випадках:

1) розпорядник інформації не володіє і не зобов’язаний, відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

3) не дотримано вимог до запиту на інформацію.

Стаття 21. Плата за надання інформації

1. Інформація на запит надається безкоштовно.

2. У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.

3. Розмір фактичних витрат визначається відповідним розпорядником на копіювання та друк в межах граничних норм ( 740-2011-п ), встановлених Кабінетом Міністрів України. У разі, якщо розпорядник інформації не встановив розміру плати за копіювання або друк, інформація надається безкоштовно.

4. При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.

 

Наказ МВС №1260 від 25.12.2013 року

"Про затвердження змін до Переліку відомостей, що становлять службову інформацію у системі Міністерства внутрішніх справ України"

 

Наказ МВС України від 06.03.2013 №225

"Про внесення змін до наказу МВС України  від  14.05.2012  № 423 "Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію в системі Міністерства внутрішніх справ України"

 

НАКАЗ МВС України №423 від 14 травня 2012

(Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію в системі Міністерства внутрішніх справ України)

 

ІНСТРУКЦІЯ

про порядок прийому, реєстрації, розгляду запитів на публічну інформацію та відшкодування запитувачами фактичних витрат на копіювання та друк документів у системі МВС України

(Наказ №245 від 27 березня 2012 року)

 

Наказ МВС України N459 від 21 липня 2011 року

(Про затвердження Порядку складання і форми подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Міністерство внутрішніх справ України)

 

Наказ МВС України від 15.06.2012 № 535

(Про затвердження Розміру витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію)

 

 

Наказ МВС України від 11.02.2013  №126

"Про забезпечення функціонування та ведення системи  обліку  публічної інформації в Міністерстві внутрішніх справ України"

 

 

При використанні матеріалу гіперпосилання на npu.gov.ua обов`язкове
версія для друку